ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

– Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο 

– Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό

–    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο«Άσκηση και Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

–   Διευκρινίσεις επί της διεξαγωγής του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 –   Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

–   Η Διδασκαλία της Κολύμβησης στο Σχολείο

–   Πρόγραμμα  Σπουδών  για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο

   Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  <<Ψυχολογία της Άσκησης>> 

–  Τo  Kids  Athletics  στο Μύλο  των Ξωτικών στα Τρίκαλα

–  Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ- Εξετάσεις: η διατροφή της Επιτυχίας 2015.

–  Θεματολογία Βιωματικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου ΣΚΖ 2014

–  Βιωματικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΣΚΖ 2014

–  Εκπαιδευτικό Υλικό Σεμιναρίου Πετοσφαίρισης

–  Πρακτική Διδασκαλία της Πετοσφαίρισης στην Α/θμια Εκπ/σης

–  Πανελλήνια Διεξαγωγή προγράμματος KIDS ATHLETICS.

–  Αγωγή Υγείας.

–  Διατροφή.

–  Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν για Νηπιαγωγεία, Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση.

–  Πρόγραμμα Σπουδών Φ.Α. για τις τάξεις Α΄-Γ΄ του Δημοτικού Σχολείου.

–  Πρόγραμμα Σπουδών Φ.Α. για τις τάξεις Δ’-ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου.

–  Αξιολόγηση – Ωριαίο Πλάνο.

–  Νέο Σχολείο – Μουντάκης.

–  Φυσική Αγωγή στο ΕΑΕΠ (1).

–  Υλικό Ημερίδας – Στίβος για παιδιά (2).