Τμήμα Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προϊστάμενος Αρσενιάδης Δημήτριος Διοικητικός Υπάλληλος

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46450 (γρ. Οικονομικών), 24310 46417 (γρ. Μισθοδοσίας)
e-mail groith@dide.tri.sch.gr (γρ. Οικονομικών), misthodosia@dide.tri.sch.gr (γρ. Μισθοδοσίας)