monthly_budget

Στο τέλος κάθε μήνα, η Διεύθυνση υποχρεούται να δημοσιεύει τον εκτελούμενο προϋπολογισμό εξόδων, και ειδικότερα των εξόδων που εξοφλούνται μέσω της Υ.Δ.Ε.