ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους:τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (Γ΄ 1588/14-7- 2021), 2ΓΕ/2019 (Γ΄ 1653/23-7-2021), κατηγορίας ΠΕ, και, 1ΓΤ (Γ’ 2679/4-11-2021), κατηγορίας ΤΕ, με βάση και τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της παρούσης, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021- 2022, από την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 έως και Δευτέρα 4 Απριλίου 2022