ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών – Ρύθμιση Υπεραριθμιών για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών – Ρύθμιση Υπεραριθμιών για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι καλούνται να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Τετάρτη 04-05-2022 έως και την Παρασκευή 13-05-2022 και ώρα 12:00.
Oι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, που επιθυμούν να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι, θα υποβληθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΔΕ Τρικάλων, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον εξής σύνδεσμο: https://srv-dide.tri.sch.gr/submit

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Πάλης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχολικού έτους 2021-2022

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Πάλης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχολικού έτους 2021-2022

H Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης Προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Πάλης, μαθητών και μαθητριών Γενικών (ΓΕ.Λ.) και
Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχολικού έτους 2021-2022.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος στις 13 Μαΐου 2022 στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Δήμου Τρικάλων «Κατσιμήδου».

Ενημερωτική Συνάντηση για το Έργο «Learning from the Extremes» που Αφορά στη Μείωση του Ψηφιακού Χάσματος Σχολικών Κοινοτήτων Απομακρυσμένων Περιοχών

Ενημερωτική Συνάντηση για το Έργο «Learning from the Extremes» που Αφορά στη Μείωση του Ψηφιακού Χάσματος Σχολικών Κοινοτήτων Απομακρυσμένων Περιοχών

Tο ΙΕΠ διοργανώνει εξ αποστάσεως ενημερωτική συνάντηση για το έργο με τίτλο «Learning from the Extremes» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος και αποσκοπεί στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών.
Η εν λόγω συνάντηση απευθύνεται στα σχολεία όλης της χώρας και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 & ώρα 16:00-18:00. 
Για να παρακολουθήσετε την ενημέρωση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYZpFopHZZhVilCXKA9BX76d-W...

Πρόσκληση Υποψήφιων Eκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο Πλαίσιο των αρ. 3ΕA/2022, 4EA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση Υποψήφιων Eκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο Πλαίσιο των αρ. 3ΕA/2022, 4EA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο Πλαίσιο των αρ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στο Πλαίσιο των αρ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αποσπάσεις Τετραετούς Διάρκειας ως Διοικητικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αποσπάσεις Τετραετούς Διάρκειας ως Διοικητικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή έως τις 12/5/2022 και ώρα 13:00.

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Τοξοβολίας Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων Σχ. Έτους 2021-2022

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Τοξοβολίας Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων Σχ. Έτους 2021-2022

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς των αθλημάτων την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λαυρίου – Αττικής.
 

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 19-04-2022. Όλοι οι υποψήφιοι από την 19-04-2022 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ΄) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 19-05-2022 ημέρα Πέμπτη.
 

Ανανέωση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ COVID για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Ανανέωση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ COVID για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τρίτη 03/05/2022.