ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Γενικού Διευθυντή στο ΙΚΥ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Γενικού Διευθυντή στο ΙΚΥ

Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή στο ΙΚΥ καλείται  κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει υποψηφιότητα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου 2022.
 

Ανακοίνωση Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων στο Πλαίσιο της Γ΄ Φάσης Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης που Πρόκειται να Υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής"

Ανακοίνωση Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων στο Πλαίσιο της Γ΄ Φάσης Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης που Πρόκειται να Υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής"

Σας ενημερώνουμε πως οι εγγραφές για τη γ΄ φάση επιμόρφωσης θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13-04-2022 έως και Τετάρτη 11-05-2022 και ώρα 13:00 και η γ΄ φάση επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί από 16-05-2022 έως 03-07-22. Σημειώνεται πως η επιμόρφωση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Για την παρακολούθηση των μαθημάτων στη γ΄ φάση επιμόρφωσης δεν απαιτείται να έχετε παρακολουθήσει την α΄ και β΄ φάση επιμόρφωσης.

Παράταση της Προθεσμίας της Πρόσκλησης Εγγραφής και Συμμετοχής στο Μητρώο του ΙΕΠ Ενεργών Εκπαιδευτικών για την γ’ φάση της "Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης μαθητών στο πλαίσιο της Δ.Δ."

Παράταση της Προθεσμίας της Πρόσκλησης Εγγραφής και Συμμετοχής στο Μητρώο του ΙΕΠ Ενεργών Εκπαιδευτικών για την γ’ φάση της "Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης μαθητών στο πλαίσιο της Δ.Δ."

Aνακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας της πρόσκλησης εγγραφής και συμμετοχής στο Μητρώο του ΙΕΠ ενεργών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, βαθμίδων και δομών της εκπαίδευσης, μονίμων, αναπληρωτών και ωρομισθίων για την γ’ φάση της "Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)" με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και τις 18-04-2022 και ώρα 13:00 λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως σε ό,τι αφορά στη διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ:http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/diaforopoiimeni-didaskalia-para...