ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επιμόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων και των διευθυντών/υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων για μια ψηφιακή Διεύθυνση

Επιμόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων και των διευθυντών/υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων για μια ψηφιακή Διεύθυνση

  Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σε συνέχεια της υλοποίησης ποικίλων ψηφιακών δράσεων προς μια νέα ψηφιακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, της απλούστευσης των διαδικασιών και της ανοικτής διακυβέρνησης. Από αρχές Νοεμβρίου θα εφαρμόσει σε πλήρη ανάπτυξη (σχολεία και διοίκηση) το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, αφού επιμορφωθούν και πιστοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, τα σχολεία της Δ.Ε. Τρικάλων θα είναι έτοιμα να περάσουν στη νέα εποχή.

Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών σχ. Μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών σχ. Μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Δ.Ε. Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, μετά την εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε και εξετάστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  Δ.Ε. Τρικάλων στην 20η/10-10-2023 πράξη του και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘΑ (ΦΕΚ 5426/14-09-2023 τ. Β΄), ανακοινώνει τους Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.  και των Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητάς της.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. την επομένη της ανάρτησης του Πίνακα δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αποστείλουν στη Δ.Ε. Τρικάλων τη γνώμη τους για τον Υποψήφιο που προκρίνουν για τη θέση του Υποδιευθυντή της σχολικής τους μονάδας ήτοι από Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. και έως την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων για το Διδακτικό Έτος 2023-2024

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων για το Διδακτικό Έτος 2023-2024

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την αριθμ. 18η/05-10-2023 πράξη του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Τρικάλων. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στις 10-10-2023.

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Τομεαρχών Ε.Κ. Δ.Ε.

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Τομεαρχών Ε.Κ. Δ.Ε.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει τους Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Τομεαρχών Ε.Κ. Δ.Ε. αρμοδιότητάς της, όπως αυτοί καταρτίστηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘΑ (ΦΕΚ 5426/14-09-2023 τ. Β΄), από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  Δ.Ε. Τρικάλων με την 19η/05-10-2023 πράξη του.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την αναφερόμενη Υπουργική απόφαση, ήτοι από Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. και έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

Η 5η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από την UNESCO ως η παγκόσμια ημέρα του εκπαιδευτικού για να τιμηθούν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο που με το έργο τους συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών.

Βασικό στοιχείο του πολιτισμού και της εξέλιξης των κοινωνιών είναι η εκπαίδευση. Σκοπός της είναι η μετάδοση των γνώσεων στους μαθητές/τριες από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή τους. Στη σύγχρονη εποχή...