ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Συνάντηση μελών της Ε.Ε.Δ.Ι.Β.Ε. με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Συνάντηση μελών της Ε.Ε.Δ.Ι.Β.Ε. με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Τη Δευτέρα 24/10/2022 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Διευθυντή Δ.Ε. Δρ Αλέξανδρου Γ. Καπανιάρη, με τα μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την προώθηση της Δια Βίου Eκπαίδευσης με έδρα τα Τρίκαλα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην προοπτική συνεργασίας και ανάληψης δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι παρευρισκόμενοι, εστίασαν σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών, οι οποίες θα ενισχύσουν όχι μόνο το έργο των εκπαιδευτικών αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μονίμων και Αναπληρωτών Όλων των Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.(Συμπεριλαμβανομένων των Στελεχών Εκπαίδευσης) και Αναπληρωτών Ψυχολόγων για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μονίμων και Αναπληρωτών Όλων των Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.(Συμπεριλαμβανομένων των Στελεχών Εκπαίδευσης) και Αναπληρωτών Ψυχολόγων για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», προβλέπεται η εξ αποστάσεως επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης και Ψυχολόγων των ΕΠΑ.Λ., η οποία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτική (Ι.Ε.Π.). Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών και ψυχολόγων των ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 17-10-2022 έως την Δευτέρα 07-11-2022, ώρα 15:00, μέσω του συνδέσμου (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. σύμφωνα με την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 26η/17-10-2022 πράξη του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Τρικάλων. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες  στις 18-10-2022.