ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχ. μονάδων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχ. μονάδων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024.

 

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με τις αριθμ. 12η/17-08-2023, 13η/25-08-2023, 14η/30-08-2023 και 15η/04-09-2023 πράξεις του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής της Δ.Ε. Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2023-2024. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στην 05-09-2023.

Συμπληρωματική Κλήρωση για Πλήρωση Κενών Θέσεων του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Συμπληρωματική Κλήρωση για Πλήρωση Κενών Θέσεων του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Πρόσκληση για Πλήρωση Κενών Θέσεων στην Β΄ Τάξη του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Πρόσκληση για Πλήρωση Κενών Θέσεων στην Β΄ Τάξη του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Η Διεύθυνση του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων  καλεί τους ενδιαφερόμενους μαθητές, γονείς/κηδεμόνες να προσέλθουν στο σχολείο από 01/09/2023 έως και 05/09/2023 για υποβολή χειρόγραφης αίτησης εγγραφής/μετεγγραφής για την πλήρωση κενών θέσεων της Β΄ Τάξης Λυκείου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης για τον Ορισμό Τακτικού Μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης για τον Ορισμό Τακτικού Μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνονται στη Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας και θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (mail@thess.pde.sch.gr) από 01/09/2023 έως και 05/09/2023 (αποκλειστική προθεσμία).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον Ορισμό Τακτικού Μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον Ορισμό Τακτικού Μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνονται στην Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων από 01/09/2023 έως και 05/09/2023 (αποκλειστική προθεσμία).

Επίδειξη Γραπτών Δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Επίδειξη Γραπτών Δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας

Ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας

Σας ενημερώνουμε ότι, εν αναμονή των ανακοινώσεων της Β΄ φάσης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και της Α΄ φάσης των προσλήψεων των αναπληρωτών, για την ορθή τοποθέτηση και διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων σε λειτουργικά κενά σχ. μονάδων, θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 04-09-2023.

Για τον παραπάνω λόγο καλούνται:

1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023 στη σχολική μονάδα όπου είχαν κύρια τοποθέτηση κατά το σχ. έτος 2022-2023.

2. Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023 στο 303 Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και θα ενημερωθούν από την γραμματεία του ΠΥΣΔΕ (γραφείο 306) για την ανακοίνωση των τοποθετήσεων.

Ανάληψη Υπηρεσίας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023

Ανάληψη Υπηρεσίας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ:

  1.  στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων
  2.  στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων
  3.  σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων
  4. στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με διάθεση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2023 αρχικά στο Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και στη συνέχεια στα σχολεία τοποθέτησής τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία για την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 24310-46465.