ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017

Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017

Πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων, Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας ΕΠΑΛ και ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2017 , για τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

 

Παράδοση - Παραλαβή Σχολικών Μοναδων

Παράδοση - Παραλαβή Σχολικών Μοναδων

Η Πράξη παράδοσης - παραλαβής των σχολικών μονάδων θα γίνει στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα.

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών στα σχολεία της Δ.Ε. Τρικάλων

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών στα σχολεία της Δ.Ε. Τρικάλων

Όσοι από τους νέους διευθυντές  Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων κωλύονται και δεν μπορούν να παρευρεθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για να αναλάβουν υπηρεσία, μπορούν να στείλουν με φαξ στο 2431046470 τη δήλωση ανάληψης υπηρεσίας και το λόγο του κωλύματος μέχρι τις 10:00 π.μ. της 01-08-2017.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε Σ.Δ.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε Σ.Δ.Ε.

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, για την πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει 4 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Ανακοίνωση τοποθετήσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Ανακοίνωση τοποθετήσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Η Δ.Δ.Ε. Τρικάλων κοινοποιεί την υπ'αριθμ. 8168/28-7-2017 Απόφαση της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας σχετικά με τις Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Η ανάληψη υπηρεσίας των νέων διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017, από τις 10:00 έως τις 11:00, στο Γραφείο της Διευθύντριας Δ.Ε. Τρικάλων.

Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων.

Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων.

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων με την υπ΄αριθμ. 15η/24-07-2017 πράξη του  ανακοινώνει τον Αναμορφωμένο Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε.  Τρικάλων.

Βάσει της υπ΄ αριθμ.  Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ, οι υποψήφιοι Διευθυντές καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά στις 25/07/2017, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αίτηση.

Ανακοινοποίηση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοινοποίηση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ  με θέμα : «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»  ανακοινοποιεί τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων ως προς τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν ίσο αριθμό μονάδων στο γενικό σύνολο μορίων.

Από 19/7/2017 έως 21/7/2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της ΔΕ Τρικάλων.

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της ΔΕ Τρικάλων.

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων με την υπ΄αριθμ. 14η/19-07-2017 πράξη του Κατάρτισε και Ανακοινώνει τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της ΔΕ Τρικάλων.

Από 19/7/2017 έως 21/7/2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα