ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Καλούνται:

Α) οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, που υπηρετούν στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τρικάλων και επιθυμούν να ορισθούν στη θέση του Αναπληρωτή του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.Τρικάλων, έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από 06-12-2016 έως και 08-12-2016 στην Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (γρ.313).

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας Α2 για Επαγγελματικούς Σκοπούς

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας Α2 για Επαγγελματικούς Σκοπούς

Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς περιόδου Ιανουαρίου 2017 έχουν αρχίσει από τις 28/11/2016.
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων .

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2016 για την Ευρωπαϊκή Δράση eTwinning, η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2016 για την Ευρωπαϊκή Δράση eTwinning, η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης

Η ΕΥΥ eTwinning, στο πλαίσιο των workshops που έχει προδιαγράψει για το 2016 σε όλους τους νομούς της Ελλάδας, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες - workshops στη Θεσσαλία, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γλώσσα Python

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γλώσσα Python

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το ΠΕΚ Λάρισας, διοργανώνουν πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα :

“Η γλώσσα προγραμματισμού Python στην διδακτική πρακτική”

Το πρόγραμμα  απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής του νομού Τρικάλων.  Θα διεξαχθεί στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων,  με εισηγητές τους Χαράλαμπο Σταχτέα, Αντώνιο Μπλιούμη, Χρήστο Ευσταθίου, Μάριο Μαρολαχάκη,  Λεωνίδα Μποντίλα και Αθανάσιο Βράντζα.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 26η/22-11-2016 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 26η/22-11-2016 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 26η/22-11-2016 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία αρμοδιότητάς του.