ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 23η/24-10-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 23η/24-10-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 23η/24-10-2017 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα αντίστοιχα σχολεία στις 26/10/2017.

Αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών Δ.Ε κλ.ΠΕ06-Αγγλικής και ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών Δ.Ε κλ.ΠΕ06-Αγγλικής και ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Καλούνται οι καθηγητές κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής και κλάδου ΠΕ19-20 Πληροφορικής, που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, να υποβάλουν αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου για τα συνημμένα κενά στο γραφείο 313-ΠΥΣΔΕ της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, από την Παρασκευή 20-10-2017 ως την Δευτέρα 23-10-2017 και ως τις 13:00.