ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διευκρινίσεις Σχετικά με την Επιλογή Υποψηφίων Διευθυντών Όλων των Τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Διευκρινίσεις Σχετικά με την Επιλογή Υποψηφίων Διευθυντών Όλων των Τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού έτους 2017.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού έτους 2017.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2017.

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων σε Οργανικά Κενά - Αιτήσεις για Βελτίωση Θέσης / Οριστικής Τοποθέτησης σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων σε Οργανικά Κενά - Αιτήσεις για Βελτίωση Θέσης / Οριστικής Τοποθέτησης σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 9η/26-05-2017 Πράξη του τοποθέτησε υπεράριθμους εκπ/κούς σε οργανικά κενά για το 2017-2018 και ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά  σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται) από το Σάββατο 26-05-2017 έως και την Τρίτη 30-05-2017 και ώρα 14:00 με βάση τα κενά που ανακοινώνονται στο συνημμένο  πίνακα.

Σημείωση: Διορθώθηκε ο πίνακας υπεραριθμιών, ύστερα από ενσωμάτωση στοιχείων που στάλθηκαν από τους Δ/ντές των σχολείων και αποκατάσταση παραλείψεων των σχ. μονάδων.
 

Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., 2017-2018

Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., 2017-2018

Η επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα τη Λάρισα θα δέχεται τους υποψηφίους από την Τρίτη 20/06/2017 μέχρι και την Παρασκευή 30/06/2017 εκτός Σαββάτου και Κυριακήςς στο Ε.Α.Κ. Λάρισας (Αλκαζάρ) και ώρες 7 π.μ - 11 π.μ., σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων – Ρύθμιση Υπεραριθμιών για το Σχολικό έτος 2017-2018

Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων – Ρύθμιση Υπεραριθμιών για το Σχολικό έτος 2017-2018

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 8η/24-05-2017 Πράξη του, ανακοινοποίησε τον πίνακα αριθμητικών υπεραριθμιών και χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως uπεράριθμοι  κ α λ ο ύ ν τ α ι  να  υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Πέμπτη 25-05-2017 έως και την Παρασκευή 26 -05-2017 και ώρα 13:00.