ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων ο Αναμαρφωμένος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης, με βάση τα αντικειμενικά μόρια, υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων.

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Υπευθύνου ΕΚΦΕ Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Υπευθύνου ΕΚΦΕ Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 3η/11-2-2019 Πράξη του, κατήρτισε και ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου ΕΚΦΕ της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως 22/02/2019 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δ.Ε. Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 3η/11-2-2019 Πράξη του, κατήρτισε και ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Ε. Τρικάλων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως 19/02/2019 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.