ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτές, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, για το σχολικό έτος 2018-2019 από τις 8 Μαρτίου έως και τις 12 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 5η/5-3-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 5η/5-3-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 5η/5-3-2019 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις  12/03/2019.

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Καλούμε τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 6-3-2019 έως 18-3-2019 και ώρα 14:00.