ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Περαιτέρω Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Περαιτέρω Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Παρατείνεται περαιτέρω η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και γ) «Εισηγητών/Αξιολογητών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έως την Παρασκευή 17-02-2023 και ώρα 15:00.

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654. Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης υλοποιείται η Β ́ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για 15.280 υπόχρεους/δικαιούχους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν (α) από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, Α’ 120 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 και (β) μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό, και υπέβαλαν αίτηση στο ηλεκτρονικό Μητρώο του ΙΕΠ.

Η επιμορφωτική περίοδος αρχίζει στις 20-2-2023 και ολοκληρώνεται στις 12-5-2023.

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΕ & Ειδικής Αγωγής

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΕ & Ειδικής Αγωγής

Από την Δ.Δ.Ε. Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ και Ειδικής Αγωγής που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης.

Υπενθύμιση για την Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Υπενθύμιση για την Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024  είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.

Ανακοίνωση του Δήμου Μετεώρων για την Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Αρμοδιότητάς του

Ανακοίνωση του Δήμου Μετεώρων για την Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Αρμοδιότητάς του

Από τον Δήμο Μετεώρων ανακοινώθηκε ότι οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του θα ανοίξουν αύριο, Τετάρτη 8/2/2023, στις 9:00, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Τα σχολεία στους υπόλοιπους Δήμους (Τρικκαίων, Πύλης και Φαρκαδόνας) θα λειτουργήσουν κανονικά.