ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 17-03-2023 έως και 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη.

Ημέρες Γνωριμίας - Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Ημέρες Γνωριμίας - Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ - 2ο ΕΠΑ.Λ Τρικάλων ανοίγει τις πόρτες του και σας προσκαλεί, την Τετάρτη 5 Απριλίου και Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 και ώρα 08:30–13:30, σε δυο ξεχωριστές ημέρες γνωριμίας και ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις του στον Πυργετό Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι (μαθητές και γονείς) θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου και να ενημερωθούν για τα έργα, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τις διακρίσεις του σχολείου και να βιώσουν από κοντά παράλληλες δράσεις που αναπτύσσουν και συμμετέχουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Υπενθύμιση για την Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Υπενθύμιση για την Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες  για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν ως εξής: Η  ηλεκτρονική  υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023.

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.)

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.)

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως ε) της παρ. 5, των υποψηφίων Διευθυντών/τριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), κατόπιν εξέτασης ενστάσεων των υποψηφίων από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Ορίζεται ότι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων θα λάβουν χώρα στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, στο Ισόγειο, Αίθουσα 0043, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα συνεντεύξεων.  Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Ημερίδα για Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Ημερίδα για Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Η Δ.Δ.Ε. Τρικάλων σας προσκαλεί στην επιμορφωτική ημερίδα: "Δευκαλίωνας - Εκπαίδευση για τις πλημμύρες", που συνδιοργανώνει με το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και το ΚΕΠΕΑ Μουζακίου.

 

Ειδική Πρόσκληση (2η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ειδική Πρόσκληση (2η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2022-2023, από την Παρασκευή 17 έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023