Διευθύντρια

Διευθύντρια ΔΔΕ Τρικάλων

 

Η Δρ Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου είναι Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Κατέχει πτυχίο Φυσικής από την Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Πτυχίο Μουσικής από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Είναι κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας» από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι Διδάκτωρ του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βαθμό άριστα και θέμα διδακτορικής διατριβής «Αναπνευστική λειτουργία –εργοσπιρομετρία σε μονωδούς, χορωδούς και μουσικούς πνευστών οργάνων». Είναι κάτοχος του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1 για την Aγγλική γλώσσα. Έχει πάνω από 30 χρόνια διδακτικής εμπειρίας ως καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά. Υπήρξε επιμορφώτρια σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα και έχει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Έχει ενεργή δράση ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και από το 2006 εκλέγεται συνεχώς στο Δήμο Λαρισαίων καταλαμβάνοντας διάφορες θέσεις ευθύνης (Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Πολιτικών και Διοικητικών Μέτρων Δήμου Λαρισαίων, Πρόεδρος του Ν.Π. Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων κ.α).

Dr. Eleni-Marina Xynopoulou is the Director of Secondary Education of Trikala. She holds a degree in Physics from the Faculty of Science of the Aristotle University of Thessaloniki and a Degree in Voice Studies from the Municipal Conservatory of Larissa. She holds two Master's degrees, one in Primary Health Care from the Department of Medicine of the University of Thessaly and one in “Management of Educational Unit” from the University of Thessaly. She holds a Ph.D. in the Department of Medicine of the University of Thessaly with an excellent degree and the subject of a doctoral thesis "Respiratory function-ergospirometry in vocal soloists, opera singers and wind instrument musicians". She holds the National Foreign Language Exam System of English Language (Level C1). She has a teaching experience of over 30 years as a teacher in secondary education. She has published books and articles in Scientific Journals. She has been an educator in educational programs and has extensive experience in implementing innovative educational approaches. She has been active as a representative of the employees and since 2006 she has constantly been elected in the municipality of Larissa occupying various positions of responsibility (Deputy Mayor of Social Policies and Administrative Measures of the Municipality of Larissa, President of School Committees of Secondary Educational Units of the municipality of Larissa, etc.).