Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή και ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ 2023 -2024

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή και ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ 2023 -2024

Από την Δ.Δ.Ε. Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή ή/και σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ.

Δικαίωμα ενστάσεων επί των αναγραφόμενων κριτηρίων από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023.