Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικής Εκδρομής- Μετακίνησης της Γ' Τάξης του Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου Τρικάλων ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικής Εκδρομής- Μετακίνησης της Γ' Τάξης του Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου Τρικάλων ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄