Οριστικός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων για τη θέση του Β υποδιευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Οριστικός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων για τη θέση του Β υποδιευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘΑ (ΦΕΚ 5426/14-09-2023 τ. Β΄), την μη υποβολή ένστασης κατά του Πίνακα Δεκτών υποψηφίων και την αριθμ 24η /17-11-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής  Δ.Ε. Τρικάλων, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα  Δεκτών Υποψηφίων για τη θέση του Β υποδιευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων.