Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Τομεαρχών του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Τομεαρχών του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων