Πίνακας δεκτών υποψηφίων για τη θέση του Β΄ Υποδιευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Πίνακας δεκτών υποψηφίων για τη θέση του Β΄ Υποδιευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει τον Πίνακα  Δεκτών υποψηφίων για τη θέση του Β΄ Υποδιευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων όπως αυτός καταρτίστηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘΑ (ΦΕΚ 5426/14-09-2023 τ. Β΄), από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  Δ.Ε. Τρικάλων με την 23η/09-11-2023 πράξη του.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση του, σύμφωνα με την αναφερόμενη Υπουργική απόφαση, ήτοι από Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. και έως την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.