Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» Περιόδου 2023-2024 (Η΄ φάση)

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» Περιόδου 2023-2024 (Η΄ φάση)

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων μαθητευομένων για τα  τμήματα μαθητείας ΕΠΑ.Λ. της ΔΔΕ Τρικάλων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής των μαθητευομένων, πραγματοποιείται από την Τετάρτη 01/11/2023 έως και την Παρασκευή 03/11/2023 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο ΕΠΑ.Λ. Αίτηση Εγγραφής και Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας θα είναι και θα παραμείνουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δείτε εδώ τους πίνακες