Τοποθέτηση Β΄ Υποδιευθύντριας στο 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων