Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Β΄ Υποδιευθυντή στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων