Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Υποδιευθυντών και Τομεαρχών του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Υποδιευθυντών και Τομεαρχών του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/ντριες ή Τομεάρχες του Π.ΕΠΑΛ Τρικάλων από Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 έως και Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, αποκλειστικά και μόνον έντυπα στη Διεύθυνση του σχολείου αυτοπροσώπως. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.