Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων