Κατανομή σχολικών μονάδων ν. Τρικάλων σε ομάδες σχολείων και καθορισμός όμορων ομάδων σχολείων

Κατανομή σχολικών μονάδων ν. Τρικάλων σε ομάδες σχολείων και καθορισμός όμορων ομάδων σχολείων