Η Εικονική Πραγματικότητα στο Σχολείο του Μέλλοντος : Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε Συνεργασία με την ΕΕΔΙΒΕ

Η Εικονική Πραγματικότητα στο Σχολείο του Μέλλοντος : Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε Συνεργασία με την ΕΕΔΙΒΕ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους κ. Αγαθοκλή Αζέλη ΠΕ02 και κα Γεωργία Καραγιάννη ΠΕ06, συνεχίζοντας τις δράσεις συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς της περιοχής στο πλαίσιο της χρήσης καινοτόμων εργαλείων στη διδακτική πράξη, συνδιοργανώνουν με την ΕΕΔΙΒΕ δια ζώσης επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 10 ωρών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Η Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» θα πραγματοποιηθεί σε  δύο ημέρες, την Πέμπτη 26/10/2023 και την Πέμπτη 2/11/2023, από τις 18:00 έως τις 21:00 στην αίθουσα «Απόστολος Γιαννακός» του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων.