Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για Θέσεις Εποπτών - Εκπαιδευτικών σε Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - Περιόδου 2023-2024

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για Θέσεις Εποπτών - Εκπαιδευτικών σε Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - Περιόδου 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,  ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για θέσεις εποπτών - εκπαιδευτικών σε ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής ως επόπτες - εκπαιδευτικοί στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024, από την Τρίτη 17/10/2023, ώρα 15:00 μ.μ. έως και τη Τρίτη 24/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr)