Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Μαθητευόμενων για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας -Περιόδου 2023-2024

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Μαθητευόμενων για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας -Περιόδου 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ξεκινά η διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο "Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2023-2024". Oι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο "Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ." από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr), όπου και έχει αναρτηθεί «Οδηγός Υποψηφίων Μαθητευόμενων» για την ορθή συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.