Επιμόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων και των διευθυντών/υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων για μια ψηφιακή Διεύθυνση

Επιμόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων και των διευθυντών/υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων για μια ψηφιακή Διεύθυνση

  Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σε συνέχεια της υλοποίησης ποικίλων ψηφιακών δράσεων προς μια νέα ψηφιακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, της απλούστευσης των διαδικασιών και της ανοικτής διακυβέρνησης. Από αρχές Νοεμβρίου θα εφαρμόσει σε πλήρη ανάπτυξη (σχολεία και διοίκηση) το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, αφού επιμορφωθούν και πιστοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, τα σχολεία της Δ.Ε. Τρικάλων θα είναι έτοιμα να περάσουν στη νέα εποχή.

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Τρικάλων συνεχίζει τις προσπάθειες για την μετάβαση προς μια νέα ψηφιακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στην γραφειοκρατία αφήνοντας στο επόμενο διάστημα, μετρήσιμο το οικολογικό μας αποτύπωμα, αφού υπολογίζεται ότι θα μειωθεί ο όγκος του χαρτιού που χρησιμοποιούμε ως διοίκηση και σχολικές μονάδες περίπου κατά 50% αρχικά, συμβάλλοντας στην απογραφικοποίηση της εκπαίδευσης και στην εξοικονόμηση πόρων.