Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών σχ. Μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών σχ. Μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Δ.Ε. Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, μετά την εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε και εξετάστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  Δ.Ε. Τρικάλων στην 20η/10-10-2023 πράξη του και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘΑ (ΦΕΚ 5426/14-09-2023 τ. Β΄), ανακοινώνει τους Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.  και των Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητάς της.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. την επομένη της ανάρτησης του Πίνακα δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αποστείλουν στη Δ.Ε. Τρικάλων τη γνώμη τους για τον Υποψήφιο που προκρίνουν για τη θέση του Υποδιευθυντή της σχολικής τους μονάδας ήτοι από Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. και έως την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον πίνακα δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχ. μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών  από την ανάρτησή του Πίνακα και σύμφωνα με την αναφερόμενη Υπουργική απόφαση, θα πρέπει να υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. που θέτουν υποψηφιότητα αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που είχαν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Δ.Ε. Τρικάλων, ήτοι από Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. και έως την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.