Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Τομεαρχών Ε.Κ. Δ.Ε.

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Τομεαρχών Ε.Κ. Δ.Ε.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει τους Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Τομεαρχών Ε.Κ. Δ.Ε. αρμοδιότητάς της, όπως αυτοί καταρτίστηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘΑ (ΦΕΚ 5426/14-09-2023 τ. Β΄), από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  Δ.Ε. Τρικάλων με την 19η/05-10-2023 πράξη του.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την αναφερόμενη Υπουργική απόφαση, ήτοι από Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. και έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.