Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο Δρόμο της Ανοικτής Διακυβέρνησης Δημοσίων Φορέων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο Δρόμο της Ανοικτής Διακυβέρνησης Δημοσίων Φορέων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, της απλούστευσης των διαδικασιών και της ανοικτής διακυβέρνησης. Ειδικότερα ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών κ. Κωνσταντίνος Δημητρίου συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του έργου WeOpenGov.