Πρόσκληση Αξιολογητών - Βαθμολογητών - Επιτηρητών Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)

Πρόσκληση Αξιολογητών - Βαθμολογητών - Επιτηρητών Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)

Όσοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. ή Δ.Ε. πληρούν τα κριτήρια και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις είτε ως αξιολογητές-βαθμολογητές ή/και ως επιτηρητές θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους από τη Δευτέρα 25.09.2023 και ώρα 19.00 μέχρι και την Παρασκευή 6.10.2023 και ώρα 23.59 στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/