Διάθεση Ελεύθερων-Δεσμευμένων Θέσεων Μαθητείας για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 2023-2024 απο Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα

Διάθεση Ελεύθερων-Δεσμευμένων Θέσεων Μαθητείας για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 2023-2024 απο Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα

Η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση ελεύθερων θέσεων μαθητείας στο "Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας 2023-2024" από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17/09/2023 και ώρα 23:59. Η ηλεκτρονική καταχώριση δεσμευμένων θέσεων θα συνεχιστεί υπό προϋποθέσεις μέχρι και την λήξη των εγγραφών των μαθητευομένων.

Υπάρχει αναλυτικός «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας»

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να προσφέρει θέσεις Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2023-2024, θα πρέπει αρχικά να συνδεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Η σύνδεση μπορεί να γίνει με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

  •     μέσω των κωδικών TaxisNet της επιχείρησης
  •     μέσω των κωδικών TaxisNet κάποιου αρμόδιου υπαλλήλου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το helpdesk (2610 960361) για να ορίσετε τα στοιχεία (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο) του αρμόδιου υπαλλήλου που θα συνδέεται πλέον με τα δικά του στοιχεία και θα εισάγει τις θέσεις μαθητείας εκ μέρους της επιχείρησης.

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μπορούν να κατεβάζουν το έγγραφο «Βεβαίωση δεσμευμένης θέσης» μέσα από το ΠΣ εφόσον έχει καταχωρηθεί η δεσμευμένη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο: "Ενημερωτικό σημείωμα για Ιδιώτες περιόδου 2023-24"

Σας γνωστοποιούμε επίσης τις προσφερόμενες ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ που μπορεί να λειτουργήσουν στα ΕΠΑ.Λ. της ΔΔΕ Τρικάλων κατά το σχ. έτος 2023-2024