Οδηγίες και Πρόγραμμα για τους Υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ειδικής Κατηγορίας (Ελλήνων του Εξωτερικού) και Επαναληπτικών Εξετάσεων, Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Οδηγίες και Πρόγραμμα για τους Υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ειδικής Κατηγορίας (Ελλήνων του Εξωτερικού) και Επαναληπτικών Εξετάσεων, Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Η επιτροπη Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας θα δέχεται τους υποψήφιους από 13/9/2023 μέχρι και 20/9/2023 και ώρες 8.00 - 10.00 π.μ, στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο.