Οδηγίες για τους Υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδ. Έτους 2023-2024 στις Επαναληπτικές Εξετάσεις και στις Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού

Οδηγίες για τους Υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδ. Έτους 2023-2024 στις Επαναληπτικές Εξετάσεις και στις Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού

Οι πρακτικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023.