Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις πληγείσες περιοχές

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις πληγείσες περιοχές

Οιι μετακινούμενοι αναπληρωτές από ή προς τις πληγείσες περιοχές, για τους οποίους, λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης στις κατά περίπτωση Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρόσληψης, δύνανται να παρουσιαστούν επόμενη ημέρα, αμέσως μετά την αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης ή της συγκοινωνίας.