Κύρωση Αξιολογικού Πίνακα Αποσπάσεων στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία Αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ. Θεσσαλίας για το Έτος 2023-2024

Κύρωση Αξιολογικού Πίνακα Αποσπάσεων στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία Αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ. Θεσσαλίας για το Έτος 2023-2024