Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Επιλογής Υποψηφίων για την Πρόσληψη Ωρομίσθιου Προσωπικού, Εξειδικευμένου στα Αντικείμενα των Κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Επιλογής Υποψηφίων για την Πρόσληψη Ωρομίσθιου Προσωπικού, Εξειδικευμένου στα Αντικείμενα των Κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2023-2024.