Πρόσκληση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης Περιοχών για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών ή/και Ωρομισθίων το Σχολικό Έτος 2023-2024

Πρόσκληση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης Περιοχών για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών ή/και Ωρομισθίων το Σχολικό Έτος 2023-2024