Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών το Διδακτικό Έτος 2023-2024

Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών το Διδακτικό Έτος 2023-2024