Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στα Ελληνόφωνα Tμήματα και στις Θέσεις Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στα Αγγλόφωνα Τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το Σχολικό Έτος 2023 - 2024

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στα Ελληνόφωνα Tμήματα και στις Θέσεις Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στα Αγγλόφωνα Τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το Σχολικό Έτος 2023 - 2024

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16-6-2023 έως και 23-6-2023 και ώρα 15:00.