Το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΔΕ Τρικάλων με πληροφορίες σχετικά με το "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ" σχ. έτους 2023-2024

Το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΔΕ Τρικάλων με πληροφορίες σχετικά με το "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ" σχ. έτους 2023-2024