Τοποθετήσεις υπεραρίθμων – Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2023-2024

Τοποθετήσεις υπεραρίθμων – Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2023-2024

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 7η/23-05-2023 Πράξη του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις αιτήσεις και την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών, τοποθέτησε οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2023-2024 και καλεί τους εκπαιδευτικούς των κατηγοριών που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την Αίτηση – Δήλωση Οριστικής τοποθέτησης-Βελτίωσης θέσης, για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων.

Προθεσμίες Υποβολής για την Γενική Παιδεία από την Τετάρτη 24-05-2023 έως και την Δευτέρα 05-06-2023 και ώρα 23:59 μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΔΕ Τρικάλων, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον εξής σύνδεσμο: https://srv-dide.tri.sch.gr/teachers          

Προθεσμίες Υποβολής για την Ειδική Αγωγή από την Τετάρτη 24-05-2023 έως Τρίτη 06-06-2023 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις για τοποθέτηση σε οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής-ΣΜΕΑΕ θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες από τα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων mail@dide.tri.sch.gr.