ΝΕΟ Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

ΝΕΟ Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 54803/E2/17-05-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, ενημερώνει για το ΝΕΟ χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, που αφορά τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά Σχ. Μονάδων για το έτος 2023-2024.