Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Εκπαιδευτικών ΠΕ78, με Πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Θεσσαλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Εκπαιδευτικών ΠΕ78, με Πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Θεσσαλίας