Αναμορφωμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Τρικάλων και Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Αναμορφωμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Τρικάλων και Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136), ανακοινώνει τον Αναμορφωμένο Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της αρμοδιότητάς της, που καταρτίστηκε  με αξιολογική σειρά, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Τοπικό Συμβούλιο  Επιλογής Δ.Ε . Τρικάλων στην 9η/03-03-2023 πράξη του.

Ανακοινώνεται, επίσης, το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων, που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, καθώς και το πρόγραμμα εξέτασης των υποψηφίων στην ξένη γλώσσα, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022.

Σημειώνεται ότι οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της ΔΔΕ Τρικάλων, Μ. Μπότσαρη 2 στον 3ο όροφο  και οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να προσέρχονται 15’ πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης (οι υποψήφιοι καλούνται να ενημερώνονται καθημερινά από το site της ΔΙΔΕ Τρικάλων για τυχόν τροποποιήσεις του προγράμματος για λόγους ανωτέρας βίας).