Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικών Εκδρομών- Μετακινήσεων του 1ου Ημερησίου ΕΠΑ.Λ Καλαμπάκας

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Σχολικών Εκδρομών- Μετακινήσεων του 1ου Ημερησίου ΕΠΑ.Λ Καλαμπάκας