Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων  Δ.Ε. Τρικάλων σύμφωνα με την αριθμ. 1η/31-01-2023 πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων.